Świetlica w Stobnicy

STOBNICA. Ponad 40 lat mieszkańcy Stobnicy czekali na świetlicę z prawdziwego zdarzenia. Wieś dysponowała maleńkim pomieszczeniem urągającym technicznie ich potrzebom. Gdy sołtysem wsi została Maria Sahan, już na drugi dzień odwiedziła burmistrza z wnioskiem o nową świetlicę.

Zadanie było dość trudne, bo gminną działkę, na której by mogła stanąć świetlica, ograniczała linie energetyczna a budowa od podstaw pochłonęłaby znaczny budżet. Na szczęście znaczną część potrzebnej kwoty gmina uzyskała ze środków , jakimi dysponowała LGD Kraina Trzech Rzek. Prezes LGD Renata Gembiak Binkiewicz osobiście pomagała urzędnikom pisać wniosek, by był bezbłędny i dzięki dofinansowaniu koszt po stronie gminy był całkiem do przyjęcia. Radna powiatu Zofia Kotecka przez pół roku ścierała się z energetyką o przełożenie linii a radna Renata Małyszek przez cały czas dbała, by sprawa świetlicy nie straciła priorytetu. Gdy w ubiegłą sobotę nastąpiło otwarcie, burmistrz Tomasz Szrama podziękował wszystkim paniom, podkreślając, że to właśnie one są matkami sukcesu.
Burmistrz podziękował także Grzegorzowi Stachowiakowi z Kiszewa za sponsorowanie kostki betonowej przy świetlicy. Pokłonił się także wszystkim tym, których cegiełki przyczyniły się do powstania świetlicy a trzeba przyznać, że obiekt robi ogromne wrażenie. Doskonale wyposażony i nowocześnie urządzony stanie cię bez wątpienia miejscem, w którym skupi się życie społeczno towarzyskie mieszkańców Stobnicy. Ci ostatni, bynajmniej nie śledzili budowy swojej świetlicy z założonymi rękoma. Własnym sumptem wyremontowali stary budynek świetlicy i dodając doń małą wiatę uczynili wspaniały kompleks świetlicowy, na jaki wieś od dawana z pewnością zasługiwała.
Jeżeli dziś Stobnica jest „tylko” skromną wsią na skraju gminy, to warto wiedzieć, że znana od 1500 lat osada, była też niegdyś prężnym miastem obdarowanym herbem w roku 1458 przez Kazimierza IV Jagiellończyka, z Bożej łaski króla polskiego, o czym wszech i wobec poinformował podczas otwarcia świetlicy regionalista i miłośnik historii Piotr Szenbek. 
To nie jedyne wydarzenie ubiegłej soboty. Sołtys Maria Sahan została wybrana w plebiscycie lokalnego dodatku do Głosu Wielkopolskiego przez mieszkańców gminy tytułem „Super Sołtysa”. To najlepiej świadczy o tym, jak szanowana i lubiana jest przez stobniczan oraz ich sąsiadów. Pani Maria obdarowana kwiatami i upominkami nie kryła radości oraz wzruszenia. Uroczystość uświetniły panny: Paulina, Julia i Klaudia śpiewające a apella o pięknej Stobnicy a Janusz Gawęda poświęcił wsi swoje wiersze. Były przemówienia i liczne życzenia i gratulacje.
Delegacja mieszkańców Stobnicy podziękowała z kwiatami Tomaszowi Szramia za piękny obiekt. Ksiądz proboszcz Michał Krych poświęcił świetlicę a potem wszyscy zasiedli przy poczęstunku. Nie mogło się obyć bez zwiedzenia a na koniec zabawy przy dobrej muzyce. Poprosił o nią Grzegorz Stachowiak w nadziei, że tańczący zatrą przy okazji pięknie ułożony pozbruk. 

Podobne artykuły