Jak pozyskiwać pieniądze z Unii

PARKOWO. W sali OSP odbywało się szkolenie dla organizacji pozarządowych finansowane z funduszy europejskich, a zorganizowane we współpracy z poznańskim Centrum PISOP i Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Stowarzyszenia „Parkowianka”, Stowarzyszenia „Baranek” z Owczegłów, Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, UKS „Olimpijczyk” z Parkowa ZHP Rogoźno oraz OSP Parkowo, Pruśce i Słomowo a tematem było „Jak efektywnie pozyskiwać środki na działania społeczne”. Około dwudziestu uczestników poznało przepisy dotyczące działalności społecznej i dowiedziało się jak skutecznie pisać wnioski o pomoc finansową. Na koniec każdy otrzymał certyfikat. – Myślę, że pozyskane na szkoleniu informacje wniosą wiele nowego do działalności naszych organizacji  – powiedział nam sekretarz OSP Parkowo Błażej Cisowski. 

Podobne artykuły