Co powstanie w ramach budżetu obywatelskiego?

OBORNIKI. W miniony piątek opiniowano obywatelskie projekty warte milion złotych a dotyczące polepszenia infrastruktury gminy Oborniki. W budżecie obywatelskim znalazło się wiele propozycji i znaczna ich część uzyskała akceptację specjalnie powołanej do komisji weryfikacyjnej. 

Wśród wybranych projektów znalazły się: Oświetlenie ulicy Spacerowej, montaż bagażników rowerowych na pojazdach komunikacji gminnej, budowa w Dąbrówce Leśnej ulicy Ogrodowej, budowa miasteczka ruchu drogowego przy boisku w Maniewie, budowa ścieżki rowerowej z Uścikowa do Osowa oraz z Obornik przez Łukowo do Rożnowa, renowacja boiska w Kowanówku, budowa chodników w Uścikowie, przebudowa garażu OSP na świetlicę w Objezierzu, budowa boiska w Ocieszynie, budowa chodnika, trybun i oświetlenia przy Wielkiej Dziurze oraz siłownia zewnętrzna przy stadionie OCS w Obornikach.
Odpadły projekty równie dobre, ale często niemożliwe do wykonana ze względów czysto formalnych. 
Wśród nich kilka dotyczyło remontów obiektów sakralnych. To zadanie kościoła katolickiego a nie gminy, więc trzeba je było wykreślić. Nie będzie w Ocieszynie siłowni i amfiteatru, za to będzie boisko. Komisja wykreśliła też kilka chodników, które powstaną i tak, ale dopiero po uprzedniej przebudowie jezdni lub ułożeniu pod tymi chodnikami mediów. Nie będzie na razie muszli koncertowej w Łazienkach, bo nie ma pewności czy znajdą się chętni do słuchania w tym miejscu koncertów. 
Z planów wypadły drogi pieszo rowerowe biegnące terenami, które nie są we władaniu gminy. – W takich przypadkach komisja z przykrością kreśliła propozycje, bo wszystkie te ścieżki byłyby bardzo przydatne, ale gminie nie wolno budować niczego na cudzym gruncie – wyjaśnił burmistrz Tomasz Szrama. Wykreślono także pomysły mogące, delikatnie mówiąc, szkodzić ogółowi mieszkańców jak na przykład: zakaz wjazdu ciężarówek w ulicę Tartaczną czy ograniczenie ruchu do 30 km/h w obrębie Rynku i ulicy Czarnkowskiej, tym bardziej, że ta ostatnia jest drogą wojewódzką i gminie nie podlega.
Po selekcji projektów, te wybrane trafią pod głosowanie. W tym celu można wypełnić odpowiedni arkusz i wrzucić go do urny albo jeszcze prościej, wystarczy wejść na internetową stronę urzędu miejskiego http://www.oborniki.pl/ i klikając tam na zakładkę „Budżet Obywatelski” zagłosować na wybrany projekt.
Te propozycje, które otrzymają największe poparcie, będą realizowane jako pierwsze. 

Podobne artykuły