Spotkanie seniorów kiszewskiej parafii

BĄBLIN. 23 sierpnia w gościnnych progach Klasztoru w Bąblinie odbyło się IV Parafialne Spotkanie Seniorów – mieszkańców wiosek Kiszewo, Kiszewko, Stobnica, Bąblin, Bąblinek, Bąbliniec, Wypalanki, Podlesie, Ruks, Dołęga i Marylówka. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy w Bąblinie. Po zrobieniu pamiątkowego wspólnego zdjęcia na schodach klasztoru, goście przeszli do sali O. Bethier`a, gdzie czekały na nich pięknie przystrojone i obficie zastawione stoły. Dzieło pań wspierających organizatorów imprezy zrobiło wrażenie na wszystkich. Ksiądz proboszcz Michał Krych oraz założycielka Grupy Katolików "Dar Serca" Renata Małyszek przywitali przybyłych na spotkanie seniorów.

Głos zabrał również burmistrz Szrama gratulując doskonałej organizacji spotkania najstarszych mieszkańców parafii i życząc dobrej zabawy tym ostatnim. Gościem imprezy był też ksiądz rektor Zbigniew Dykiel, który udzielił cennego wsparcia organizatorom. Grupa "Poetycki Wędrowiec" uświetniła spotkanie pełnym humoru programem, a Czesław Karolczak rozbawił seniorów muzyką biesiadną i zabawną narracją. Nie sposób pominąć tu brata Józefa, który swymi żartami na tematy religijne wywoływał salwy śmiechu. Nie zabrało życzeń dla najstarszym uczestników spotkania, a najgorętsze przypadły w udziale mieszkance Bąblina obchodzącej w tym dniu swoje urodziny. W spotkaniu wzięło udział ponad 90 mieszkańców parafii Kiszewo. W parafii od roku nowym proboszczem jest ksiądz Michał Krych, który cieszy się ogromną sympatią wśród starszych i młodszych mieszkańców. Pani Renata obiecała dołożyć starań, by za dwa lata było równie miło a przy okazji przekazała za naszym pośrednictwem serdeczne podziękowania sponsorom, bez których trudno było by zorganizować tak piękną imprezę. 

Podobne artykuły