Gmina Ryczywół bez powiatowych inwestycji

RYCZYWÓŁ. O zaniedbywaniu inwestycyjnym gminy Ryczywół przez powiat obornicki pisaliśmy już nie raz. Pewnie owo permanentne zaniedbywanie trwałoby dalej, gdyby nie katastrofalny stan wiaduktu na drodze z Ryczywołu do Połajewa. 

Powiat nie mógł tego zignorować tak jak innych potrzeb gminy i przeznaczył na remont wiaduktu kwotę 150 tys. Z tej kwoty na prace zabezpieczające wydano 90 tysięcy, bo reszta pieniędzy poszła na ekspertyzy. Skarbnik powiatu Joanna Konieczna wyliczyła: w tym roku nic za te pieniądze nie da się zrobić, ale może jakaś umowa zostanie podpisana na rok przyszły. 
Radny powiatu Robert Zimny skomentował to słowami: wychodzi na to, że w roku 2014 w gminie Ryczywół nie zrobiono nic, prócz jednej ekspertyzy.

Podobne artykuły