Chodnik wzdłuż Armii Krajowej gotów, czas na jezdnię

OBORNIKI. W środę, 14 sierpnia zakończono prace w ramach I etapu poprawy układu komunikacyjnego na Osiedlu Leśnym w Obornikach. Inwestycja na Armii Krajowej polegała na rewitalizacji chodników z niewielkimi korektami wysokościowymi w stosunku do stanu istniejącego oraz ujednoliceniu ich szerokości.

Wykonawcą prac na kwotę ok. 170 tys. była Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusza Białobrzyckiego z Gniezna. Firma wykonała swe zadanie w terminie a komisja odbierająca inwestycję nie miała zastrzeżeń. Mieszkańcy osiedla nie kryją zadowolenia a jednocześnie proszą o pilną naprawę krótkiego odcinka jezdni ulicy Armii Krajowej u zbiegu z ulicą Szarych Szeregów. Jezdnia jest bardzo sfałdowana i nierówna a po każdym opadzie stoi tam woda. Dawniej woda spływała, ale po wybudowaniu progu zwalniającego została zatamowana i podmywa jezdnię a ta się wciąż zapada. 

Podobne artykuły