Gmina ma pieniądze na wyprawki dla uczniów

GMINA OBORNIK. Nieco ponad dwa tygodnie pozostały do inauguracji nowego roku szkolnego. Znane są już zasady dofinansowania zakupu podręczników. Rada ministrów 31 lipca opublikowała odpowiednie zarządzenie, dotyczące dofinansowań. Objęci zostaną nimi uczniowie II, III i VI klas szkół podstawowych, III klas szkół ponadgimnazjalnych, a także uczniowie posiadający określone orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawą przyznania pomocy jest nieprzekraczanie odpowiedniego progu dochodowego, który wynosi 593 złote na osobę w rodzinie. Poza tym osobami spełniającymi ten wymóg pomoc otrzymają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania zakupu podręczników poza kryterium dochodowym w przypadku rodzin spełniających przesłankę do otrzymania pomocy z ustawy o pomocy społecznej. Do przesłanek tych zaliczamy niepełnosprawność lub wielodzietność. 
Kwota dofinansowania nie jest stała. Uzależniona będzie od klasy, do której uczęszcza uczeń. Jej wysokość wahać będzie się od 175 do 770 złotych. Wypłata nastąpi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zakup. Wnioski o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły w terminie do 30 września 2014 r. Poznawszy zasady przydzielania pomocy finansowej nie omieszkaliśmy zapytać szefa obornickiej oświaty ma gwarancję terminowego zasilenia przez budżet państwa gminnej kasy z przeznaczeniem na wyprawki. 
Krzysztof Hetmański nie ma niestety żadnych złudzeń. – Jeżeli pieniądze otrzymamy w połowie października to i tak będzie dobrze. Jesteśmy jednak na taką ewentualności przygotowani i nie powinno być w tym roku żadnych zawirowań. Skarbnik Joanna Gzyl potwierdziła: gmina posiada rezerwowe środki na wyprawki dla uczniów, którym się one należą. 

Podobne artykuły