Burmistrz z delegacją w Niemczech

OBORNIKI, LUCHOW. Kontakty Obornik z Lüchow datują się na rok 1996, kiedy to ówczesny Zespół Szkół Rolniczych im. A. Mickiewicza w Objezierzu nawiązał współpracę z BBS Lüchow. Ta współpraca owocuje częstymi kontaktami i wzajemnymi zaproszeniami. W czasie tegorocznego Święta Luchow Niemcy odwiedził pod koniec lipca burmistrz Tomasz Szrama wraz z towarzyszącą mu delegacją. Prócz burmistrza Obornik, Lüchow odwiedzili także: Adam Krasicki z OOK, Urszula Bak ze starostwa powiatowego, dyrektor Szpitala Małgorzata Ludzkowska, radna Agnieszka Roszyk oraz komendant Straży Miejskiej Jacek Klawiter. Prócz nich na Święto Lüchow pojechał zespół folklorystyczny z Zespołu Szkół w Objezierzu, który wystąpił z tańcami ludowymi i został nagrodzony wielkimi brawami. 

Tegoroczne Święto Lüchow miało swój wyjątkowy wymiar, gdyż obchodzono 30 lecie partnerskich kontaktów  z francuskim miastem Ceret i już podczas pierwszego dnia pobytu delegacji z Obornik zostały nawiązane rozmowy o idei trójstronnej współpracy Ceret- Luchow-Oborniki.
Burmistrz Tomasz Szrama przekazał zaproszenie władzom powiatu Lüchow – Dannenberg i miasta Lüchow na XVI Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie w Słonawach oraz na uroczystość 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wyjazd był bardzo udany i prócz części oficjalnej obfitował też w liczne atrakcje.

Podobne artykuły