Spotkanie peeselowców

WARGOWO. W gościnnych progach Domu Wiejskim w Wargowie odbyło się spotkanie członków i sympatyków PSL. Na zaproszenie prezesa zarządu powiatowego Krzysztofa Paszyka w spotkaniu uczestniczył poseł Stanisław Kalemba. 

W letniej aurze i przy grillu dyskutowano o sprawach lokalnych, bieżących wydarzeniach politycznych oraz zbliżających się wyborach samorządowych. Poseł przedstawił Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowany przez kierowane swego czasu przezeń Ministerstwo Rolnictwa oraz omówił szczegóły budżetu Unii Europejskiej. Sporo zainteresowania wzbudziła sprawa dalszego rozwijania infrastruktury i przedsiębiorczości na wsi. Poseł Kalemba wskazał na zainicjowane przez niego przesunięcie kwoty 5,2 miliarda euro z Funduszu Spójności na rozwój obszarów wiejskich. Środki te dostępne będą dla lokalnych samorządów w latach 2014 – 2020.

Podobne artykuły