Badania opinii w Ryczywole

GMINA RYCZYWÓŁ. W lutym przeprowadzane jest na terenie Gminy Ryczywół badanie opinii związane z opracowywaniem tal zwanej strategii rozwoju gminy. Ankieta skierowana jest do różnych grup społecznych.

Stworzona na podstawie ankiet opracowanie ma dać opis stanu bieżącego samorządu wraz z jej słabymi i silnymi stronami, ale także uwypuklić potencjał i możliwości gminy. Dzięki ankiecie będzie można opracować kierunek rozwoju na przyszłe lata. Jest ona dostępna w urzędzie lub na stronie internetowej gminy.

Podobne artykuły