W Rogoźnie powstanie ścieżka pieszo-rowerowa

ROGOŹNO. W magistracie odbyło się spotkanie burmistrza Romana Szuberskiego z kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie Janem Sochą i jego zastępcą Jackiem Szykownym. Głównym tematem spotkania była przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w centrum Rogoźna ? od ul. Wielkiej Poznańskiej do ul. Sądowej. Jan Socha przedstawił przygotowane przez WZDW propozycje przebudowy. Wspólnie ustalono, że ze względu na brak możliwości wydzielenia osobnej ścieżki rowerowej, przebudowany chodnik będzie ścieżką pieszo-rowerową. Wpłynie to zdecydowanie na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, poprawi też estetykę tej części miasta i będzie zgodne z wielokrotnie wyrażanymi oczekiwaniami mieszkańców.

W budżecie Gminy Rogoźno na budowę ścieżki zarezerwowano 200 tys. zł, a wartość całego projektu to około 350 tys. zł. Brakująca część pokryta zostanie z funduszy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (WZDW). Przedsięwzięcie wymaga aktualizacji dokumentacji oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czynności te wykona WZDW. Prace związane z przebudową chodnika wykonane zostaną w bieżącym roku.

Podobne artykuły