Przebudowa ryczywolskiego rynku

RYCZYWÓŁ. Gmina Ryczywół rozpoczęła prace przygotowawcze przed realizacją projektu ?Zagospodarowanie Placu 1 Maja?. Pierwszym etapem prac było wycięcie drzew rosnących na ryczywolskim rynku. Ten etap prac trzeba było przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, czyli do końca lutego. Wycinkę drzew wykonali druhowie ryczywolskiej jednostki OSP.

Wizualizacja zagospodarowania rynku została przygotowana w oparciu o koncepcję przedstawianą podczas wszystkich zebrań wiejskich w grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r. Uwzględnia ona uwagi zgłaszane przez mieszkańców do pierwotnego projektu, konsultowanego w 2011 roku.

Środkowa część zostanie utwardzona, dzięki czemu powstanie plac, na którym będą mogły odbywać się obchody, uroczystości i świąt narodowych oraz inne wydarzenia organizowane przez GOK lub sołectwo Ryczywół. Część środkowa zostanie odgrodzona od drogi powiatowej i parkingów pasem zieleni, na którym zasadzone zostaną drzewa, krzewy, iglaki, trawy ozdobne i kwitnące byliny. Elementem małej architektury urozmaicającym widok będzie pergola, biegnąca pomiędzy pasem zieleni i płytą centralną. Środkowa część pergoli zostanie zaaranżowana w taki sposób, aby po nałożeniu zadaszenia mogła służyć za mini scenę.

Jezdnia przystanku autobusowego zostanie poszerzona, w celu umożliwienia swobodnego mijania autobusów. Cały teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem. Jeśli pozwoli na to budżet projektu, na Placu 1 Maja stanie też figura wołu, będąca odniesieniem do herbu gminy Ryczywół.

Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego cała inwestycja powinna zostać zakończona do końca czerwca bieżącego roku.

Podobne artykuły