Wielkie cięcie

GMINA OBORNIKI. Prawie dwa lata straszyły martwe drzewa stojące wzdłuż drogi krajowej. Wreszcie staraniem Piotra Woszczyka wycięto część starych topoli rosnących wzdłuż szosy nr 11. Nie będą już zagrażać jadącym ani szpecić krajobrazu. Lada moment ruszy wycinka drzew przy rozpoczętej budowie obwodnicy przez Rudki. Trzeba się liczyć z wycinką potężnych drzew zawężających jezdnię przy ulicy Sanatoryjnej. Podobny przegląd przydrożnych drzew przydałby się także i na całym terenie gminy. 

Podobne artykuły