Nie będzie pieniędzy na kościoły

PARKOWO, ROGOŹNO. W grudniu, podczas uchwalania budżetu  gminy Rogoźno, Roman Szuberski, wraz z dwójką innych radnych, zgłosili poprawki, wnioskując o 60 tys. zł na remont kościołów w Parkowie oraz św. Wita i Świętego Ducha w Rogoźnie. Wojciechowski i Jóźwiak poparli poprawki, dzięki czemu przygotowany przez burmistrza Janusa projekt budżetu uległ zmianie. Wzbudziło to wiele kontrowersji. Niektórzy radni uznali taką zmianę za przedwyborcze manipulacje, część rogoźnian krytykowała te zmiany. 

Podobnego zdania byli urzędnicy z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie widzieli oni nic złego w dotowaniu obiektów kultu religijnego, ale dopatrzyli się problemu z przeznaczaniem pieniędzy na instytucje, które o te fundusze nie prosiły. Okazało się, że ani parafia św. Wita, ani parafia w Parkowie nie przesłały wniosków o fundusze z kasy samorządów. Co więcej, wg urzędników nie ma żadnych dokumentów świadczących o tym, że w ogóle taka pomoc jest potrzebna. Biorąc to pod uwagę RIO zakwestionowało zmiany budżetu. Radni będą musieli ponownie obradować nad tym problemem.

Podobne artykuły