Lutowa narada sołtysów

OBORNIKI. W lutowej naradzie wzięło udział niewiele ponad połowę sołtysów Ziemi Obornickiej. Ci, którzy przybyli, mogli wysłuchać z ust Krzysztofa Sroki informacji dotyczącej tegorocznych dożynek – wyjątkowych, bo archidiecezjalnych. 

Wysłuchali też informacji Michała Cieciory, kierownika wydziału komunikacji starostwa powiatowego w Obornikach na temat zakresu ruchu drogowego dotyczącego pojazdów nienormatywnych.  Kierownik przypomniał, że – pojazdem takim jest każdy pojazd, lub zespół pojazdów, przekraczający szerokość 2,55 metra z ładunkiem lub bez ładunku, i jego ruch po drogach publicznych wymaga wydania rocznego zezwolenia przez starostę. 
Ttradycyjnie omówiono również sprawy bieżące dotyczące sołectw, w tym kwestie związane z poborem podatków. Tu sołtysi zaapelowali o podwyższenie im prowizji za pobór gminnych danin. Burmistrz krótko omówił planowane inwestycje drogowe, a temat ten cieszył się szczególnym zainteresowaniem. Tomasz Szrama słysząc utyskiwania sołtysów na działanie systemu odbioru śmieci przyznał, że – najchętniej bym wyszedł z GOAP, ale obawiam się konieczności podniesienia skutkiem tego cen na wywóz śmieci, co spotyka już gminy, które do systemu nie przystąpiły. 
Kierownik biura pozyskiwania funduszy, Beata Nowak przedstawiła zebranych możliwości dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, a Paweł Czubryj – przedstawiciel fundacji VOTUM, wyjaśnił prawa i możliwości rolników w pozyskaniu odszkodowań.

Podobne artykuły