Desperak z Majchrzakiem od marca radnymi

OBORNIKI. Po odejściu z rady miejskiej Obornik dwóch radnych, zmniejszyła się liczba osób stanowiących gminną władzę uchwałodawczą, choć nie zmienił się ilościowo układ polityczny. Przewodniczący rady Paweł Drewicz obiecał, że 28 lutego przedstawi uchwałę powołującą na wakujące miejsca w radzie Piotra Desperaka i Włodzimierza Majchrzaka. 

Jeżeli reszta rady jak i obaj panowie się zgodzą, już pod koniec marca obaj zostaną pełnoprawnymi radnymi. Ich kadencja potrwa jednak tylko do listopada, a więc wyłączając wakacje, zaledwie pół roku. 

Podobne artykuły