Podsumowanie semestru

POŁAJEWO. W Gimnazjum odbyło się podsumowanie pierwszego semestru. Ważnym momentem było wręczenie stypendiów uczniom, którzy w klasyfikacji śródrocznej uzyskali najwyższe wyniki. Fundusz stypendialny dla najlepszych gimnazjalistów owstał z inicjatywy Rady Rodziców, która po raz drugi zebrała fundusze na ten cel. Pieniądze pochodzą z wpłat właścicieli firm i prywatnych osób, którzy pragną wspierać rodzime talenty. W uroczystości wręczenia stypendiów uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice nagrodzonych i przedstawiciele Rady Rodziców, Renata Gruszczyńska i Katarzyna Soczka. W gronie wyróżnionych znalazło się dziesięcioro młodych ludzi: z klas I – Mateusz Krzyżanowski, Tobiasz Gruszczyński i Klaudia Bęben, z klas II – Anna Knap-Czechowska, Milena Szymkowiak i Daria Bąk oraz z klas III – Oskar Jerzyk, Aneta Stolcman, Michał Kunysz i Monika Erdmann. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczyły reprezentujące Radę Rodziców panie.

Podobne artykuły