Czas na Radę Seniorów

OBORNIKI. Burmistrz Tomasz Szrama chce podzielić się władzą. Często sięga po konsultacje społeczne lub wsłuchuje się w opinie gremiów doradczych. Kolejnym ciałem będzie 21 osobowa Rada Seniorów. Zasiądą w niej osoby w wieku 60-65 lat. Seniorów do rady wskażą organizacje emeryckie czy kombatanckie skupiające ludzi starszych, kilka osób wybierze sam burmistrz a kilka innych weźmie udział w powszechnych wyborach. Rada Seniorów znając środowisko będzie głosem doradczym we wszelkich sprawach związanych z osobami starszymi ich problemami i potrzebami. 

Podobne artykuły