Wiemy więc działamy

POŁAJEWO. Nigdy nie wiadomo, kiedy zdarzy się wypadek lub inna sytuacja wymagająca natychmiastowej reakcji, dlatego nawet najmłodsze dzieci warto uczyć, jak zachować się w przypadku niebezpieczeństwa. Przedszkolaki z „Baśniowej Krainy” w Połajewie systematyczne przygotowywane są do poznawania tajników zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Przygoda zaczyna się z początkiem roku szkolnego, kiedy we wszystkich oddziałach w całej gminie pojawiają się policjanci, by uczyć małych słuchaczy bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 

Dzieci poznają zagrożenia związane z udziałem pieszego w ruchu, uczą się również bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Kolejnym etapem jest wizyta w jednostkach straży pożarnej, gdzie dzieci poznają zagrożenia z codziennych sytuacji życiowych i dowiadują się, jak postąpić w razie pożaru. Dodatkowo nauczyciele zachęcają dzieci do uczestnictwa w konkursach plastyczny o tematyce pożarniczej, aby utrwalić zdobytą wiedzę. Nauka i utrwalanie numerów alarmowych to bardzo ważny element edukacji prewencyjnej wśród przedszkolaków. Wydarzenia z ostatnich kilku lat wskazują, że najmłodsze dzieci ratowały życie dorosłych ludzi, dlatego, że w przedszkolu prowadzone były zajęcia uczące działań w sytuacjach zagrożenia. 
Okres poprzedzający ferie zimowe to czas pogłębiania wiedzy o sytuacjach stwarzających zagrożenie zdrowia i życia oraz poznanie zagrożeń wynikających z nieodpowiednich zachowań podczas zabaw zimowych. Warto już na tym etapie rozpocząć edukację dotyczącą podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej, a przede wszystkim umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Dlatego 28 stycznia w oddziale przedszkolnym w Tarnówku odbyły się zajęcia wprowadzające do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie dostosowanym do dzieci w wieku przedszkolnym. Na zaproszenie prowadzącej grupę Puchatki nauczycielki Mirosławy Urban zajęcia przeprowadziła Joanna Kuliberda wykwalifikowany ratownik medyczny. 
Podczas spotkania dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pani Asi mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie. Sympatyczna osobowość pani ratownik oraz umiejętność rozmawiania z dziećmi  sprawiły, że pokaz był dla dzieci wspaniałą przygodą. Maluchy czuły się swobodnie i czynnie uczestniczyły w zajęciach. Dzieci wykazały się znajomością numeru alarmowego 999 oraz sytuacji, w których należy z numeru skorzystać. 

Podobne artykuły