Więcej za śmieci

POŁAJEWO. Od nowego roku w gminie Połajewo uległy zmianie stawki opłat za wywóz śmieci.  Mieszkańcy gminy płacić będą teraz więcej. Stawka za wywóz odpadów wzrosła do 7 zł za osobę na miesiąc w przypadku śmieci segregowanych. Za odpady niesegregowane trzeba będzie w 2014 roku zapłacić 10 zł miesięcznie za osobę. Płatność za wywóz odpadów trafi do Urzędu Gminy. Kolejna zmiana dotyczy terminu płatności. W minionym półroczu płaciło się do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału. Teraz opłatę należy uiszczać do końca trzeciego miesiąca kwartału, co wydaje sie bardziej logiczne i zgodne z przyjętą normą. 

Podobne artykuły