Śpiewali w rytmie patriotycznym

PARKOWO. W szkole w Parkowie po raz kolejny odbyła się połączony z wystawą cykliczny koncert „Zakazanych Piosenek”. W szkolnej sali tradycji zorganizowano wystawę o Józefie Wybickim, przygotowaną przez Marzenę i Krzysztofa Działo oraz Ewelinę Baranowską i poświęconą tym wydarzeniom. Wśród eksponatów znalazły się akty  nadania szkołom imienia, kroniki, podziękowania, gratulacje, dokumenty z prac nad nadaniem imienia, a przede wszystkim zdjęcia dokumentujące tamte wydarzenia. Symbolicznego odsłonięcia wystawy dokonali dyrektor Maria Cisowska i burmistrz  Bogusław Janus. Kustosz wystawy Krzysztof Działo poprosił o głos uczestników wydarzeń sprzed 30 lat: Zdzisława Hinza (ówczesnego dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej, której podlegała placówka w Parkowie) oraz córkę Zbigniewa Szatkowskiego – inicjatora działań związanych z Wybickim – Ewę Szatkowską. Na zakończenie uroczystości zgromadzeni pochylili się nad gablotami, kronikami a przede wszystkim zdjęciami. Jedni z ciekawością, drudzy z nostalgią przypominali sobie tak ważne dla parkowskiego środowiska chwile. Eugeniusza Byliński ze związku Inwalidów Wojennych odznaczył  Błażeja Cisowskiego, Zdzisława Hinza oraz Stefana Hampela. 

Na sali gimnastycznej, wśród suto nakrytych stołów i przy świecach zorganizowano koncert. Zaśpiewano 22 patriotyczne pieśni i piosenki, m.in.: „Gaude Mater Polonia”, „Bartoszu, Bartoszu”, „Gdy naród do boju”, „Wojenko, wojenko”. Wszystkie utwory zostały wykonane przez uczniów szkoły w solówkach i duetach, ale zawsze przy akompaniamencie chóru, złożonego również przez uczniów z Parkowa. Jak zawsze przy tego typu wydarzeniach sala była pełna.
 

Podobne artykuły