Nagroda dla Ryczywołu

RYCZYWÓŁ. Stowarzyszenie Rewitalizacji Cmentarzy Ewangelickich w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie  z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego otrzymało wyróżnienie w konkursie o tytuł "Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej" w kategorii Nagroda Krajowa dla Instytucji, za uporządkowanie i rewitalizację zabytkowych cmentarzy w gminie Ryczywół oraz działania edukacyjne podejmowane na rzecz uświadamiania lokalnej społeczności wieloetniczności, wielokulturowości i różnorodności religijnej zamieszkiwanego przez nią terenu.

Od lat członkowie ryczywolskiego stowarzyszenia dbają o zapomniane cmentarze. W tym roku udało się im zakończyć prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Ludomach. Pod koniec października podczas modlitwy ekumenicznej przekazano cmentarz pod opiekę mieszkańcow Ludom. Wspólna modlitwa została odmówiona przez ks. Tomasza Kurkowiaka, proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Ludomach, ks. Józefa Kamzola, proboszcza parafii farnej w Obornikach, ks. Ryszarda Kałużnego, proboszcza parafii św. Mikołaja w Ryczywole oraz pastora Helmuta Brauera z Lubeki. Stowarzyszenie jako jedyne zareagowało po aktach wandalizmu, których dokonali nieznani sprawcy, niszcząć nagrobki na cmentarzu w Wiardunkach. Sami posprzątali cmentarz a sprawę zgłosili na policję. 

Podobne artykuły