Nad Wełną do przebudowy

OBORNIKI. Gmina Oborniki ogłosiła przetarg na budowę ulicy Nad Wełną w Obornikach. Wykonany projekt obejmuje budowę chodników oraz drogi o nawierzchni betonowej z kostki brukowej, utwardzenie zjazdów indywidualnych, a także wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia. 

Ulica należy do tych błotnistych po deszczach i pylistych w czasie suszy, tym większe oczekiwanie na jej przebudowę mieszkających przy niej oborniczan.

Podobne artykuły