Dyskusja nad remontem ryczywolskiego kościoła

RYCZYWÓŁ. W czwartek, 14 listopada odbyło się w Ryczywole spotkanie informacyjne na temat remontu  budynku kościoła parafialnego. Jego inicjatorami byli Renata Gembiak-Binkiewicz i Michał Bogacz, członkowie utworzonego w lutym społecznego Komitetu Renowacji Kościoła Katolickiego w Ryczywole. Spotkanie było odpowiedzią na licznie zgłaszane przez mieszkańców (w tym radnych rady gminy Ryczywół) postulaty, dotyczące braku wyczerpujących informacji na temat prac prowadzonych przez Komitet. 

Frekwencja przerosła oczekiwania, bowiem w sali GOK zebrało się kilkadziesiąt osób, w tym proboszcz ks. Ryszard Kałużny, wójt gminy Jerzy Gacek, radni gminy i powiatu oraz członkowie Komitetu. Uczestnicy uzyskali kompleksową informację na temat opracowanej dokumentacji projektowej i dotychczas wykonanych robót. Przedstawiono też plany dofinansowania remontu z wpłat dokonywanych przez parafian, źródeł zewnętrznych i w miarę możliwości, z budżetu gminy. Wójt Jerzy Gacek poinformował zebranych, że w projekcie przyszłorocznego budżetu zaplanowano środki finansowe na remont obu kościołów – parafialnego i poewangelickiego.
Do tej pory parafianie wpłacili już na konto remontowe parafii około 60 tys. zł. 
W bieżącym roku zrealizowany zostanie pierwszy etap prac, obejmujący udrożnienie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji fundamentów. Część prac została już wykonana. 
W roku 2014 zaplanowano wykonanie remontu głównej połaci dachowej. Koszt tego zadania to około 300 tys. zł. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony przez parafię do LGD Kraina Trzech Rzek. 
Dalsze prace, obejmujące m.in. remont wieży i elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, będą wykonywane w zależności od posiadanych środków oraz dofinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, poznańskiej Kurii Metropolitalnej lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Renata Gembiak-Binkiewicz poinformowała zebranych o pracach nad powstaniem strony internetowej ryczywolskiej parafii. Już niedługo parafianie będą mogli znaleźć pod adresem ryczywol.archpoznan.pl wszelkie aktualne informacje.

Podobne artykuły