Bogdan Bukowski traci mandat radnego

OBORNIKI. Wiele wskazuje na to, że Bogdan Bukowski straci mandat radnego. Bukowski pełniąc obowiązki wiceburmistrza Obornik zachęcał przedsiębiorców do finansowego wspierania klubu piłkarskiego Sparta, gdy ten utracił generalnego sponsora i był zagrożony bankructwem. Prokuratura Rejonowa w Lesznie badała czy nie przekroczył tym samym uprawnień. 

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Obornikach a ten orzekł o winie pana Bogdana skazując go na ponad rok kary więzienia zawieszając jednak wykonanie jej tytułem próby na trzy lata. Bukowski odwołał się od wyroku obornickiego sądu do wyższej instancji. 
Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził błędy w postępowaniu obornickim i wyrok sądu w Obornikach uchylił kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Szamotułach. Jednocześnie wyrok wydany na Bogdana Bukowskiego 24 kwietnia 2013 został uznany za niebyły. 
Sąd pozostawił w mocy jedynie punkt zakazujący Bukowskiemu „zajmowanie stanowiska związanego z pełnieniem funkcji publicznych i wydawaniem decyzji administracyjnych na okres jednego roku”. 
– Zapis ów należy traktować nie tyle jako karę, ale jako prewencję – usłyszeliśmy od prawnika.
Decyzję sąd wydał 10 października, co oznacza, że będzie ona w mocy jedynie do 10 października roku przyszłego. Skutek wyroku sądu jest taki, że rada miejska powinna w ciągu trzech miesięcy od owego orzeczenia pozbawić Bukowskiego mandatu radnego, choć byłaby to tylko formalność, bowiem radny chce honorowo sam się zrzec mandatu i to przy najbliższej okazji. 
Bogdan Bukowski potwierdzając taki zamiar powiedział – niczego nie żałuję, prócz tego, że nad dobrem gminy zwyciężyła polityka.
Wraz z odejściem z samorządu Bogdana Bukowskiego, skończy się pewna epoka, bo jak to skomentował Piotr Woszczyk – niewiele jest osób tak aktywnych i tak oddanych gminie. 
Bogdan Bukowski może jednak do rady dość szybko powrócić, bowiem wraz z najbliższymi wyborami skończy się sądowy zakaz pełnienia funkcji publicznych.
W obecnej kadencji miejsce Bukowskiego zajmie Piotr Desperak, prezes SiG i przewodniczący rady miejskiej w poprzedniej kadencji.  

Podobne artykuły