Niebawem karta dużej rodziny

OBORNIKI. Gmina Oborniki chce jak najszybciej dołączyć do gmin posiadających kartę dużej rodziny. O postęp w tworzeniu tej karty zapytaliśmy kierującego Wydziałem Promocji, Informatyzacji i Obsługi Interesantów Krzysztofa Nowackiego. – Prace nad opracowywanie tej karty są już bardzo mocno zaawansowane, a w naszej gminie karta dużej rodziny będzie obejmowała nawet rodziny z trojgiem dzieci. Nowacki wyjaśnił też, że magistrat ma pomysł nad rozszerzeniem ulg, jakie daje owa karta, nie poprzestając jedynie na komunikacji, imprezach czy korzystaniu z pływalni. Chce włączyć do listy podmiotów udzielających rabatów dużym rodzinom także kupców i usługodawców. Wyliczył, że mogą skorzystać na tym wszyscy. – Chcemy zwrócić się do gminnego przewoźnika z propozycją daleko idących ulg dla posiadaczy karty dużej rodziny. Jeżeli na danej trasie są puste miejsca, przewoźnik niczego nie straci zabierając posiadacza karty. Nowacki wraz z burmistrzami zastanawiają się, czy przy wdawaniu takiej karty kierować się tylko wielkością rodziny czy także jej dochodami. – Z jednej strony rodziny liczne, ale zamożne stać na to, by z ulg nie korzystać. Z drugiej jednak strony ustalenie ścisłego kryterium dochodowego nie jest rzeczą prostą i nie zawsze policzalną. Ponadto zamożniejsze rodziny nie będą nadużywać bezpłatnych przejazdów czy darmowych wejść na basen, więc można je objąć także kartą – wyliczał pan Krzysztof. Karta dużej rodziny jest w gminie Oborniki pierwszą próbą wspomożenia licznych rodzin. Będzie zawierać wiele elementów i musi być dokumentem dobrze przemyślanym. Wedle słów Nowackiego – budowa takiego systemu wymaga czasu i przemyślenia, aby nie popełnić błędów a uzyskać maksimum korzyści dla tych, których trzeba wspomóc. 

Podobne artykuły