Zamkną Lipę?

LIPA, RYCZYWÓŁ. W październiku trwały negocjacje między klubami sportowymi a władzami gminy dotyczące dotacji na 2014 rok. Jedyny problem wyniknął podczas rozmów z przedstawicielami klubu w Lipie. 

Opowiadał o tym wójt Jerzy Gacek podczas ostatniej sesji rady gminy. – Klub domaga się wyjątkowego traktowania, w tym specjalnych dofinansowań ze strony urzędu. Gacek nie zgadza się na tego typu umowę i stanowczo zaprotestował przeciwko „specjalnemu” traktowaniu Lipy i szantażowi, że w innym przypadku dojdzie do likwidacji klubu. – Największy problem jest w klubie lipskim. Nawóz, boisko i niektóre kwestie należą do klubów. Jeżeli ten klub nie znajdzie pieniędzy, trzeba będzie go zamknąć – argumentował przed radnymi wójt. 
W tym tygodniu ma odbyć się spotkanie pomiędzy wójtem a członkami klubu, które zadecyduje o jego dalszym funkcjonowaniu. Gacek zapowiada, że nie ulegnie szantażowi i gdy nie będzie innego wyjścia, klub w Lipie zostanie zamknięty.

Podobne artykuły