Za dusze zmarłych

KISZEWO, ŚLEPUCHOWO. W piątkowe popołudnie 25 października na wzgórzu niedaleko położonym Warty zgromadzili się mieszkańcy Kiszewa i okolic, aby przywrócić godność  niedawno  odnowionego staraniem Zbigniewa Arciszewskiego  historycznego cmentarza ewangelickiego z XVIII wieku. 

Na teren lapidarium przybył ksiądz proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa i Św. Anny Michał Krych oraz emerytowany pastor z Lubeki Helmut Brauer, aby wspólnie się modlić na spoczywających tam dawnych mieszkańców Kiszewa wyznania ewangelickiego. Po uroczystości wspólnej modlitwy ekumenicznej Zofia Kotecka wraz ze Zbigniewem Arciszewskim zaprosili zebranych do szkoły na rozmowy o historii wsi. Dyskutowano także o udziale uczniów z Kiszewa w międzynarodowych projektach wymiany szkolnej i młodzieżowej. Podobne spotkanie miało miejsce dzień wcześniej w Ślepuchowie. Tam mieszkańcy Ślepuchowa i okolic wspólnie z księdzem proboszczem parafii w Objezierzu Zbigniewem Szlachetką oraz pastorem Brauerem modlili się za zmarłych spoczywających na tamtejszym cmentarzu. 
Staraniem i wysiłkiem mieszkańców wsi przy współdziałaniu Towarzystwa Kulturalnego Objezierza i Okolic udało się posprzątać zapomniany a zabytkowy  cmentarz. Ksiądz Zbigniew Szlachetka odmówił Litanię do Wszystkich Świętych. Na terenie cmentarza  została ustawiona na czas modlitwy kopia najstarszego krzyża w Polsce, znalezionego przez archeologów w pobliżu Lednicy. Pastor Brauer odczytał fragment Biblii z księgi Św. Jana i wygłosił komentarz do tego tekstu. Duchowni obu wyznań po wspólnej modlitwie Ojcze Nasz  pobłogosławili obecnych i podziękowali zgromadzonym za poświęcony czas i obecność w tym  spotkaniu.
 

Podobne artykuły