Budżet pozytywnie

GMINA OBORNIKI. Coroczną informację o wykonaniu budżetu za I półrocze przez władze Obornik rada miejska przyjęła zdecydowaną większością głosów przy jedynie trzech wstrzymujących się. Źle wypadło wykonanie budżetu jedynie w rozdziale pozyskiwaniu podatków. Tylko podatku od osób fizycznych wpłynęło z zakładanych 20 mln jedynie 8. 

Skarbnik Joanna Gzyl wyjaśnia, że burmistrz ma wpływu na to, w jakim tempie urząd skarbowy przekazuje gminie podatki. Pozytywna opinia rady miejskiej to gwarancja bezpieczeństwa finansowego gminy a taka wiadomość jest wiele warta.

Podobne artykuły