Przy Łukowskiej przemysłowo

OBORNIKI. Gmina przygotowuje się do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łukowskiej. Jego założeniem jest na tym terenie funkcja przemysłowo usługowa. Co prawda znaczną część terenu zajmuje budynek mieszkalny z ogródkami, ale więcej budynków mieszkalnych tam nie będzie. W planie umieszczono też parkingi dla potrzeb toru crossowego. 

Teren mógłby być większy, bo planując go objęto także teren leśny. Jednak gmina otrzymała odmowę w sprawie jego odleśnienia, co ogranicza powierzchnię do zagospodarowania. Potencjalny inwestor będzie musiał zrekultywować byłe wysypisko śmieci, co może sprawić znaczący problem ze sprzedażą terenu. 

Podobne artykuły