Kolejny krok przeciwko fermie

PODLESIE. Stefan Przymusiński, sołtys wsi Podlasie, wniósł do władz gminy wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Nowy plan obejmować ma zakaz zabudowy na terenach rolnych wsi oraz zakaz istotnego zwiększania tam obsady zwierząt. 

Proponowana przez sołtysa modyfikacja planu zagospodarowania ma oczywisty związek z planowaną na tym terenie budową fermy norek. Co prawda gmina plan wyłoży do publicznego wglądu i każdy będzie mógł do niego wnieść swoje uwagi, jednak determinacja wsi przeciwko powstaniu fermy jest tak silna, że trudno sobie wyobrazić nieuchwalenie takiego planu. 

Podobne artykuły