Celowy sabotaż?

OBORNIKI. Władze powiatu złożyły wniosek o dofinansowanie z rządowego programu budowy dróg lokalnych przebudowy ulicy Obrzyckiej. Zadanie to opiewa na niemal cztery miliony złotych, z czego powiat chciałby uzyskać połowę. 

Każdy, kto zna finanse powiatu, zapytałby zapewne skąd miałyby pochodzić owe drugie dwa miliony, które składający wniosek musiałby posiadać? Zapewne takie właśnie pytanie postawił radny Henryk Łukaszewski i przejrzał złożony wniosek, aby poszukać w nim odpowiedzi. 
Długo nie szukał, bo szybko się okazało się, że wniosek posiada tak poważną wadę formalną, że w ogóle nie może być rozpatrzony. Był to przypadek, czy celowe działanie nastawione na odmowę, zapytaliśmy radnego, zastanawiając się co będzie z ulicą Obrzycką, jeżeli powiat nie dostanie na jej remont rządowych pieniędzy? W pewnym sensie odpowiedział już na to wicestarosta Okpisz podczas ostatniej sesji rady miejskiej Obornik stwierdzając, że wzmocni się jedynie nawierzchnię i na tym koniec. 
Jak zdołaliśmy ustalić, na to znacznie skromniejsze zadanie pieniądze będzie musiała dać gmina Oborniki. Czy takie działania są godne pochwały czy raczej krytyki, czytelnicy zapewnie odpowiedzą sobie sami.  

Podobne artykuły