Sprzątanie za gotówkę

GÓRKA. 900 złotych dostał pracownik wynajęty do uporządkowania terenu przy świetlicy w Górce. Radny Bogdan Bukowski uważa, że to nie tak być powinno, bo o porządek wokół świetlic winni zadbać sami mieszkańcy wsi. 

Radna Renata Wąsowicz przypomniała Bukowskiemu, że dawniej ona jeszcze będąc sołtysem Słonaw, także zlecała porządkowanie terenu wokół świetlicy za odpowiednią opłatą. My z kolei powinniśmy tu przypomnieć, że nie obyło się wówczas bez przykrej awantury i oparcia całej tej sprawy o prokuratora. Na szczęście lwia cześć sołectw tak dba o otoczenie świetlic wiejskich, aby nie obciążało to wiejskich budżetów i może warto właśnie ten wzorzec naśladować. 

Podobne artykuły