Kolejna ważna wizyta

OBORNIKI. Po wizycie prezydenta Bronisława Komorowskiego Oborniki może niebawem odwiedzić marszałkini sejmu Ewa Kopacz. Kancelaria pani marszałek zapowiedziała możliwość takiej wizyty a władze Obornik wyraziły już chęć powitania szczególnego gościa. 

Do odwiedzin dojść może 15 października przed południem i choć nie ma jeszcze scenariusza wizyty, to jak stwierdził burmistrz Tomasz Szrama – najważniejsze, aby o Obornikach pamiętano wszędzie tam, gdzie zapadają ważne dla gmin decyzje.

Podobne artykuły