Dodatkowy strażnik

OBORNIKI. Burmistrz Obornik chce zatrudnić dodatkowego strażnika miejskiego, bowiem po wprowadzeniu monitoringu, zmniejszył się stan osobowy strażników w terenie. Zgłosiło się wielu chętnych do podjęcia tej pracy, a wszystkich czekał na początek test sprawnościowy. Biorący w nim udział uzyskali indywidualne oceny, a drugim etapem selekcji będą testy z wiedzy o zadaniach straży miejskiej, procedurach i z wiedzy ogólnej. 

Dopiero suma tych dwóch ocen pozwoli wyłonić zwycięzców. Ci będą mogli ubiegać się o posadę strażnika miejskiego. Dzięki uprzejmości urzędu miejskiego udało nam się uzyskać film z testu sprawnościowego, by pokazać go w okienku TV na stronie www.oborniki.com.pl. Oglądający go mogli zauważyć, że od nowego strażnika miejskiego będzie teraz wymagana duża sprawność fizyczna. 

Podobne artykuły