Zajęcia dodatkowe w przedszkolach

OBORNIKI. Od początku września wiele rodzin żyje tematem zajęć dodatkowych w przedszkolach, a właściwie ich brakiem, z powodu wprowadzenia rządowej decyzji, tłumaczonej „równaniem szans”. 

Zgodnie z nowymi przepisami rodzice nie mogą bowiem płacić za zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu przez firmy zewnętrzne. Może jednak zapłacić za nie gmina. W związku z tym po dyskusjach z dyrektorami przedszkoli burmistrz Obornik Tomasz Szrama postanowił, że od października w obornickich placówkach ponownie ruszą tzw. zajęcia dodatkowe. 
– Część z nich zostanie zorganizowana w ramach zatwierdzonych na rok 2013/2014 arkuszy organizacyjnych, pozostałe gmina sfinansuje z otrzymanej dotacji. Wymiar i zakres zajęć zostanie opracowany przez dyrektorów przedszkoli – wyjaśnił Edward Mączyński, dyrektor ZEASu.

Podobne artykuły