Zadłużać czy nie

OBORNIKI. Podczas omawiania planów finansowych gminy radny Hetmański wyraził sprzeciw wobec dalszym zadłużaniu budżetu Obornik. W jego opinii: nie rozpoczęto zapowiadanej od dawna rewitalizacji Rynku, nie rozpoczął się przetarg na remontu świetlic wiejskich, więc nie ma sensu zwiększanie deficytu gminy o ponad półtora miliona złotych, bo te zadanie moim zdaniem nie zostaną wykonane, bo w ich wykonanie śmiem wątpić. Radny uważa, że kwota na inwestycje powinna być obniżona i tak samo deficyt, bo płacenie dodatkowych odsetek nie ma sensu. Burmistrz Szrama wyjaśnił, że ma nadzieję na pozyskanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na remonty świetlic, a co do Rynku to czeka już tylko na opinie konserwatora zabytków i jak ta będzie gotowa, to ogłosi przetarg. W tej sytuacji budżet jest skomponowany należycie. Wobec tych dwóch opinii pozostanie teraz czekać na ustalenie, który z panów miał rację. 

Podobne artykuły