Postulaty PiS

OBORNIKI. Nowy zarząd komitetu PiS w Obornikach nie tracąc czasu krótko po wyborach zebrał się, aby zadecydować o wystąpieniu z apelem do marszałka województwa o przywrócenie porannego kursu pociągu do Poznania o godz. 4:44 i powrotnego wieczornego kursu o godz. 23:00. – Likwidacja tych połączeń jest bardzo dokuczliwa dla sporej grupy mieszkańców Obornik, którzy codziennie zmuszeni są dojeżdżać do miejsca swojej pracy i nauki w Poznaniu. Taka interpelację w tej sprawie złoży również na ręce marszałka w imieniu obornickiego PiS-u Marcin, Porzucek radny sejmiku województwa wielkopolskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

W związku z planowaną przez władze Obornik zmianą nazw kilku ulic w Obornikach, obornicki zarząd PiS podjął uchwałę o złożeniu do burmistrza Obornik wniosku o zmianę nazwy ulicy Gołaszyńskiej wiodącej od „małego mostu” wzdłuż rzeki Warty położonej w Obornikach, na ulicę pułkownika Witolda Pileckiego, jednego z najodważniejszych i najwierniejszych żołnierzy Rzeczpospolitej. Do wniosku dołączony został życiorys pułkownika. 

Podobne artykuły