Gołaszyn doczekał się nowej drogi

GOŁASZYN. Zostało już podpisane zlecenie na projekt przebudowy dróg w Gołaszynie. Powstałyby znacznie szybciej, gdyby nie potrzeba ułożenia tam wcześniej kanalizacji oraz gazociągu. Ten ostatni miał być budowany co prawda dopiero w latach 2014/15. Jednak po interwencji burmistrza Szramy, udało się ten termin przesunąć na rok bieżący. Nic więc nic nie stoi na przeszkodzie, by zaczynać niebawem od dawna oczekiwaną przebudowę. 

Jest jednak mały problem, która ulica ma być utwardzona jako pierwsza, a które później. Jeden z wariantów zakłada rozpoczęcie prac od przebudowy drogi przebiegającej środkiem osiedla. Wariant drugi zakłada przebudowę odcinka wspomnianej drogi do pierwszej przecznicy po stronie północnej i dalej łuku drogi biegnącej bliżej Warty, przy której na swój dom pani sołtys. O wybór wariantu zapytaliśmy Tomasza Szramę a ten odparł, że nie podejmie decyzji bez konsultacji z mieszkańcami osiedla w Gołaszynie. Zatem pozostaje czekać na rozstrzygnięcie i cokolwiek ono przyniesie, to każda z obu koncepcji jest lepsza od stanu obecnego. 

Podobne artykuły