Rozpoczęcie w Parkowie

PARKOWO. 279 uczniów Zespołu Szkół w Parkowie powitało 2 września  nowy rok szkolny. Szczególnie ten dzień przeżywały dzieci z oddziału przedszkolnego, którzy po raz pierwszy z rodzicami przekraczali progi szkoły w Parkowie. Dyrektor Maria Cisowska w swoim przemówieniu podkreśliła rolę rodziców. – Bez was żadna szkoła nie mogłaby funkcjonować normalnie. Mama, tata, dziadkowie-każdy  z opiekunów, który włącza się w proces edukacji młodego człowieka, to nie tylko dodatkowe wsparcie dla nauczycieli. To przede wszystkim osoba pokazująca swoją miłość i troskę   w najlepszy ze sposobów – poprzez bezpośrednią pracę i pomoc w nauce swojej pociechy. 

Bardzo gorąco dyrektor zespołu szkół oraz uczniowie powitali nowych nauczycieli: Magdalenę Walenciak, Justynę Bogacz-Mirek oraz Krzysztofa Fudzińskiego. Występujący w imieniu burmistrza Rogoźna dyrektor ZEAPO  Wojciech  Jaworski  życzył pracownikom szkoły oraz uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym oraz wręczył  akty mianowania dwóm nauczycielkom parkowskiej szkoły: Ewelinie Baranowskiej i Kamili Dominiak. O przypadającej 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej mówił historyk Krzysztof Działo podkreślając, że heroizm żołnierzy Września, bohaterstwo powstańców warszawskich, przelana na wszystkich frontach świata krew polskich żołnierzy nie poszły na marne. Z ich męstwa i umiłowania wolności, najwyższej próby patriotyzmu czerpały i czerpią następne pokolenia.  Wszyscy zebrani uczcili pamięć pomordowanych podczas II wojny minutą ciszy, a delegacja uczniów złożyła pod postumentem W. Peniera, byłego kierownika szkoły  w Parkowie, zamordowanego podczas wojny, wiązankę kwiatów i zapaliła symboliczny znicz.  Dyrektor w asyście wychowawczyni Doroty Mąderek odebrała  ślubowanie pierwszoklasistów, a następnie historycznym ołówkiem przyjęła ich do braci uczniowskiej Gimnazjum. Jeszcze tylko kilka wesołych piosenek o szkole, spotkanie z wychowawcami i nowy rok szkolny Anno Domini 2013/2014 stał się faktem.
 

Podobne artykuły