Potężny inwestor a ochrona środowiska, czyli co lepsze dla oborniczan

OBORNIKI. Firma Strabag to jeden z największych w Europie budowniczy dróg i autostrad. Firma chciałaby wybudować w Obornikach na terenie dawnej betoniarni wytwórnię mas mineralno-bitumicznych.

Dało by to wielu oborniczanom pracę, lokalnym firmom zarobek a gminie podatki. Jednak zanim firma przystąpi do inwestycji musi pokonać wiele barier związanych z budową, produkcją i transportem asfaltu. 
Na wniosek firmy Starbag 2 lipca wszczęto więc postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie owej wytwórni mas mineralno – bitumicznych. Zgodę taką wydział ochrony środowiska wydaje po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach. 
Po wniosku firmy burmistrz zwrócił się do inspektora o wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powiatowy inspektor odpowiedział, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wskazane, wobec czego powinien zostać sporządzony raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Obornicki ROŚ z pismem wystąpił także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i otrzymał postanowienie, z którego wynika, że firma Starbag musi przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. 1 sierpnia ROŚ w Obornikach nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz sporządzenia raportu, jednocześnie zawieszono postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Dopiero po spełnieniu tych zaleceń Strabag będzie mógł  rozpocząć inwestycję. 
Problem z tą inwestycją jest taki, że z jednej strony potężny inwestor i miejsca pracy dla oborniczan oraz podatki dla gminy. Z drugiej jednak strony, wytwórnia mas asfaltowych w pobliżu kąpieliska Żwirki z jej zapachami, z ruchem wielkich ciężarówek i hałasem wywoływanym przez maszyny i pojazdy to znaczna uciążliwość. Firmie Strabag nie można powiedzieć – przenieście produkcję w inne miejsce. Albo to będzie dawna obornicka betoniarnia albo zupełnie inny powiat. 

Podobne artykuły