Ile chodników powiat wybuduje w gminie Ryczywół?

RYCZYWÓŁ. W trakcie obrad sesji rady gminy Ryczywół zebrani korzystając z obecności radnego powiatowego Kazimierza Zielińskiego pytali go o planowane wraz ze starostwem wspólne inwestycje polegające na przebudowie i budowie chodników w Tłukawach i Skrzetuszu. 

Zieliński powiedział, iż – podczas sesji rady powiatu starosta zapewnił, że jest już podpisane porozumienie z wójtem Gackiem na chodnik w Tłukawach. Skrzetusz został pominięty. Starostwo dołożyło do drogi w Budziszewku a ja uzyskałem obietnicę, że Ryczywół też może liczyć na podobną dopłatę. 
Zaskoczyło to radnego Tetzlawa, bo on miał dla odmiany wiedzę, iż chodnik w Skrzetuszu będzie też budowany w tym roku. Sprawę starał się wyjaśnić wójt zapewniając: nie ma żadnego porozumienia pomiędzy mną a powiatem. Przekazaliśmy pieniądze, ale żadnej umowy nie ma, a jeżeli starosta twierdzi, że jest, to niech ją pokaże.
Przy okazji dyskusji o chodnikach budowanych przez powiat, Jerzy Gacek nie krył swojego zaskoczenia cenami, za jakie owe chodniki buduje powiat. – Ja też robię inwestycje i wychodzi mi to samo  znacznie taniej.
Tu wójt wyliczył inwestycje drogowe o niemal połowę tańsze niż te powiatowe. Zaskoczonym tym radnym jeden z nich wyjaśniał podczas przerwy – w powiecie jest więcej gęb do wyżywienia, to i wychodzi im drożej. 

Podobne artykuły