Dożynki w Pruścach

PRUŚCE. Tradycyjnę święto plonów poprzedzało o tydzień gminne w Parkowie. Podczas Mszy dziękczynnej Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Szczepan Szymendera. Delegację, w których skład weszły dzieci, nauczyciele prusieckiej szkoły, druhowie z OSP Pruśce i samorządowcy przeszły do rozstawionego namiotu na boisku wiejskim. Tam od starostów chleb z tegorocznych zbiorów przyjął sołtys Henryk Karaś. Podzielił go i wraz z burmistrzem Bogusławem Janusem poczęstował gości. Na uroczystościowy przybyła spora część mieszkańców wsi, w tym większości rolników, którzy nie omieszkali zabrać swoich rodzin. Prowadzącą była dyrektor szkoły Iwona Gruszka a nad stroną techniczną czuwał Łukasz Zaranek. Uczniowie wystawili przedstawienie a prusieckie gospodynie jedzenie. Przygotowano wiele innych atrakcji, głównie dla najmłodszych. 

 

Podobne artykuły