Płać a potem reklamuj

GMINA OBORNIKI.. Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskie (GOAP) informuje, że rozesłał do właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje, pisma z terminarzem płatności oraz numerem subkonta, na które należy ich dokonywać. 

Jednak pisma do niektórych adresatów docierają dopiero w tych dniach albo jeszcze nie dotarły. Wyznaczony przez GOAP termin dokonania pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upłynął 15 sierpnia, ponieważ jednak jest to święto, to z mocy prawa termin został przesunięty na kolejny dzień, czyli 16 sierpnia. 
Wynika z tego, że obywatele mają już w połowie miesiąca zacząć kredytować usługi, które będą wykonywane aż do końca miesiąca. Trudno się pogodzić z płaceniem za usługę z góry i trzeba się liczyć z obywatelskim nieposłuszeństwem. Zarząd GOAP uprzedza na wszelki wypadek, że – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i zaliczana jest do kategorii danin publicznych. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jej wniesienia w terminie. Obowiązek dokonania opłaty jest bezwzględny i bezwarunkowy. Oznacza to, że należy ją wnieść w wyznaczonym terminie, mimo zastrzeżeń do wykonania zadań przez firmy odbierające odpady. Opłatę trzeba uiścić, natomiast reklamacje dotyczące jakości i terminowości obsługi należy przekazać do GOAP, który po rozpatrzeniu sprawy podejmie decyzje o zasadności i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Tłumacząc to na bardziej przystępny język: Czy odbiorą nam śmieci czy nie, trzeba płacić i to bez gwarancji uznania reklamacji. Zarząd GOAP obiecuje: dokładamy starań by sprostać oczekiwaniom mieszkańców i zapewnić sprawne funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami. 
Czy obywatele tę obietnicę „kupują”, tego nie wiemy, jednak coś jest nie całkiem w porządku, gdy wykonujący usługę „odśmiecania” najpierw zagląda nam do kieszeni a dopiero potem do naszych śmietników.

Podobne artykuły