Zarobki rogozińskiej władzy

GMINA ROGOŹNO..

Urzędnicy i radni przedstawili oświadczenia majątkowe, dzięki którym możemy poznać ich dochody w 2012 roku. Burmistrz Bogusław Janus posiada gospodarstwo ogólnorolne o wartości 300 tys. zł, tak samo jak brat napisał, że nie prowadzi księgowości, więc nie jest wstanie określić dochodu z gospodarstwa. Ze swego urzędu zarobił 138 898, na umowy zlecenia 480 zł. Jeździ VW Passat Combi z 2003 r.
Wiceburmistrz Krzysztof Ostrowski zgromadził 7 tys. zł oszczędności, w urzędzie miejskim zarobił 115 655 zł, z emerytury  36 299 zł, z wynajmu 4 600 zł, z POZPN 520 zł. Jeździ Oplem Vectra Combi, spłaca kredyt mieszkaniowy na kwotę 34 540 tys. zł. 
Radny Zbigniew Chudzicki zebrał środki w walucie polskiej wysokości 12 tys. zł. Jego dieta radnego to 18 tys. zł. Zarobił 62 tys zł jako nauczyciel pracując w rogozińskim LO i Zespole Szkól w Parkowie.
Ryszard Dworzański – pracownik rogozińskiego domu kultury – z diet miał 16 800 zł dochodu, z zarobków 50 705 zł.
Zdzisław Hinz – przewodniczący rady miejskiej, emerytowany nauczyciel – zaoszczędził 30 tys. zł, odbiera 2100 zł emerytury miesięcznie, 23 772 zł wyniosła jego dieta przewodniczącego. 
Henryk Janus – rolnik, zgromadził 40 tys, zł oszczędności, jego gospodarstwo ma 29 hektarów, nie potrafi określić dochodu z gospodarstwa pisząc, gdyż nie prowadzi księgowości. Pobiera rentę wysokości 6,5 tys. zł, dieta radnego to 11 997 zł.
Adam Jóźwiak – pracownik nadleśnictwa w Obornikach – zgromadził 48 tys. zł oszczędności,  z pracy w nadleśnictwie przyniósł do domu 98 440 zł, dieta radnego to 13 500  zł. Jeździ Suzuki Grand Vitara.
Roman Kinach – jego dieta radnego to 12 075 zł. Ma kredyt w Ario Banku na 15 tys. zł i gospodarstwo indywidualne o wartości 250 tys. zł. Dochód z gospodarstwa określił na 111 94 zł.
Hubert Kuszak – nauczyciel w szkole podstawowej nr 2 w Rogoźnie – zgromadził oszczędności 10 tys. zł. Prowadzi działalność gospodarczą – handel artykułami przemysłowymi – i z tego tytułu zarobił 259 826 zł. 
Maciej Kutka pracuje w zespole szkół w Rogoźnie i zarobił tam 7 206 tys. zł. Doliczając do tego rentę oraz dietę radnego jego dochód wyniósł 34  451 zł.
Adam Nadolny – właściciel gospodarstwa rolnego – zgromadził 30 tys. zł oszczędności, jego gospodarstwo jest warte 2 mln zł.  Wymienił całą listę zaciągniętych kredytów na łączną kwotę ponad 700 tys. zł. Jego dochód to 102 657 zł.
Andrzej Olenderski – wiceprzewodniczący rady miejskiej – zebrał prawie 10 tys. zł oszczędności, posiada papiery wartościowe łącznie na 9 541 zł. Jest pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej w Rogoźnie z dochodem 28 727 zł. Wyższe zarobki ma żona, wyniosły one 77 tys. zł.
Radny Marian Połczyński to rencista, jego dieta radnego to 12 390 zł, łączny dochód 23 793 zł..
Roman Szuberski – pracownik starostwa, zastępca naczelnika wydziału a zarazem nauczyciel pracujący w rogozińskich zespole szkół i liceum – ma 6 tys. zł oszczędności, w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego zarobił 58 52 zł, dieta 12 90 zł, a łączny dochód wyniósł 110 881 zł. Spłaca 31 tys. zł kredytu.
Renata Tomaszewska to dyrektor Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. Ma na koncie 2 360 zł oszczędności, jako dyrektor zarobiła 77 tys. 288 zł, jej dieta to 12 600 zł, łączny dochód zaś 101 723 zł. Zaciągnęła dwa kredyty na kwotę 48 681 zł.
Paweł Wojciechowski posiada prywatne gospodarstwo rolne, którego wartość, jak pisze, trudno określić, o powierzchni 18 hektarów. Zarobił 30 tys. zł ze sprzedaży nieruchomości, sprzedał również samochód za 26 tys. zł,odebrał dietę wynoszącą 13 818 zł. Jego łączny dochód to 69 818 zł.
Ewa Wysocka – sołtys Studzieńca – ma gospodarstwo rolne o wartości 690 tys. zł, jej dieta radnej wyniosła 13 350 zł, dochód 18 720 zł, w tym dieta sołecka 5 220 zł.
Dane o zarobkach prezentujemy na podstawie oświadczeń majątkowych radnych oraz burmistrzów, na ich odpowiedzialność, nie są one w żaden sposób zweryfikowane.
 
 

Podobne artykuły