Pieniądze dla młodych z Regionalnego Konkursu Grantowego

POWIAT OBORNICKI. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu Równać Szanse 2013 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektów realizowanych w ramach programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. 

Młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, może rozwijać swoje pasje i zainteresowania. O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców o ile zachowają termin składania wniosków do 10 października 2013 r.

Podobne artykuły