LGD zaprasza działaczy wiejskich z gmin Oborniki i Ryczywół

OBORNIKI, RYCZYWÓŁ. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek” zaprasza za naszym pośrednictwem wszystkich sołtysów, członków rad sołeckich, nieformalnych działaczy społecznych z terenu gmin Oborniki i Ryczywół do uczestnictwa w projekcie „Liderzy z Krainy Trzech Rzek”.

Dzięki udziałowi w projekcie można będzie poszerzysz wiedzę teoretyczną, ale również dowiedzieć się jak rozwiązywać konfliktowe sytuacje, efektywnie pracować z grupą i skutecznie reprezentować interesy społeczności lokalnej. Można będzie poznać zasady pisania projektów, zakładania organizacji pozarządowych oraz źródła finansowania inicjatyw lokalnych. Chętni wezmą udział w dwóch 2-dniowych szkoleniach 
Kurs obejmuje cztery dni szkoleniowe. Zajęcia odbywać się będą w Zielonce, wsi górniczej Piła (kujawsko-pomorskie) i Obornikach, w październiku 2013. Zajęcia poprowadzą dyplomowani trenerzy i nauczyciele. W ramach szkoleń organizator zapewnia materiały szkoleniowe w tym publikacje tematyczne oraz wyżywienie.
Tematy szkoleń: Rozwój kompetencji społecznych: rozwój osobisty, komunikacja interpersonalna, kreowanie wizerunku, style osobowości – jak rozmawiać z danym typem osobowości, aby osiągnąć sukces. Prowadzenie zebrań – negocjacje, sposoby rozwiązywania konfliktów, reguły budowania pozytywnych relacji w grupie, komunikacja w pracy zespołowej. Techniki mobilizacji – jak namówić do współpracy, jak zarazić swoim zapałem bariery – pokonywanie stresu związanego z wystąpieniami publicznymi. 
Zasady tworzenia, rejestracji i działalności organizacji pozarządowych. Źródła finansowania inicjatyw lokalnych, zasady pisania projektów i wniosków o dofinansowanie, formułowanie celów zadania, tworzenie harmonogramów i budżetów projektów, – czyli jak zdobyć pieniądze na realizację pomysłu. Bez wątpienia warto zainwestować w czas, aby inwestując w siebie i zdobyć wiedzę przydatną w pracy i życiu. 
Rekrutacja będzie prowadzona przez partnera projektu: Obornickim Ośrodku Kultury do 31 sierpnia 2013. 

Podobne artykuły