Jubileusz w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. W tym tygodniu ma miejsce mały jubileusz, piąta rocznica poświęcenia i uruchomienia pierwszej w Wielkopolsce i chyba jedynej jak dotąd stacji socjalnej joannitów – Punkt Wsparcia Socjalnego w Ryczywole.

Zanim doszło do uroczystego poświęcenia tej pożytecznej dla mieszkańców Ryczywołu i okolicznych gmin 16 sierpnia 2008 roku, była historyczna wizyta Christiana von Sierakowskiego i Wolfganga Eckerta w marcu 2007 i spotkanie z Wójtem Jerzym Gackiem oraz Robertem Zimnym, inicjatorem odszukania rodziny von Sierakowskich.
Wyjazd studyjny Karoliny i Roberta Zimnego do Wiehl i Bergisch Gladbach w czasie wakacji letnich 2007, następnie wspólne spotkanie w Ryczywole na zaproszenie Wójta Jerzego Gacka przybyli w październiku 2007 burmistrzowie Obornik i Rogoźna, starosta obornicki, ówczesny Dyrektor Szpitala Powiatowego Stanisław Dobrzycki , dyrektorzy PCPR i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z trzech gmin powiatu obornickiego, które potwierdziło słuszność idei powstania stacji socjalnej Joannitów w Ryczywole przyczyniły się do rozwinięcia prac koncepcyjno- logistycznych przedsięwzięcia. Podróż studyjna w czasie ferii zimowych 2008 Wójta Jerzego Gacka, Dyrektora Stanisława Dobrzyckiego  użyczył swoje auto na przejazd do Wiehl ) Roberta Zimnego, Marka Hopy i Adama Malińskiego pozwoliła na lepsze poznanie działalności socjalnej Joannitów w Nadrenii Westfalii. Przy poparciu samorządu gminy Ryczywołu zabezpieczono odpowiednie pomieszczenia na magazyny i wypożyczalnię sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego w Ryczywole. W maju 2008 przybył pierwszy konwój z pomocą materiałową pilotowany przez Christiana von Sierakowskiego i Michaela Adomaitisa, W sierpniu 2008 roku przebywała w Ryczywole i Rogoźnie liczna delegacja Joannitów i dawnych mieszkańców Ryczywołu.
Do historii przeszło spotkanie przed pomnikiem ofiar II wojny światowej w Dniu Wojska Polskiego 15 sierpnia 2008 roku weteranów i kombatantów oraz delegacji Joannitów, a następnie poświęcenie w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Ryczywołu stacji socjalnej i Kamienia Pamięci na dawnym cmentarzu ewangelickim w strugach rzęsistego deszczu.
Od tamtych uroczystości mija właśnie pięć lat, Każdego roku wiosną i jesienią przybywały do Ryczywołu regularne transporty ze sprzętem medyczno- rehabilitacyjnym, z którego korzystają mieszkańcy powiatu i gmin ościennych. Wolontariuszką prowadzącą wypożyczalnię jest od pięciu lat Karolina Zimna Wspierane są również materiałowo szpital w Obornikach i Wspólnota Wolontariatu Hospicyjnego " Ludzki Gest " w Obornikach oraz wszyscy , którzy są w potrzebie w imię "Miłości Bliźniego".

Podobne artykuły