Dla pokoju

NIEMCY, WŁOCHY. Na międzynarodowym projekcie " Praca dla Pokoju "  wraz z 30- osobową grupą młodzieży z Białorusi, Bułgarii, Danii, Francji,Mołdawii, Niemiec, Rosji, Turcji i Włoch  – obok 5 osób z Krakowa przebywały dwie studentki z  powiatu obornickiego. 

Cała grupa  do Costermano we Włoszech. Tym razem prowadzono prace pielęgnacyjne na terenie wojskowych cmentarzy poległych żołnierzy w II wojnie światowej. Poznawano też Włochy, zwiedzając okoliczne miasta oraz Jezioro Garda. 
Po ośmiu  dniach pobytu we Włoszech powrócono do Niemiec. Główny ciężar pracy w w Wolfsburgu to badanie losów robotników przymusowych pracujących przy budowie  i produkcji miejscowych zakładów m.in. Volkswagen. Pracowano też na dawnym cmentarzu robotników przymusowych, w większości pochodzących z Europy Wschodniej. Opracowywano biografie  żołnierzy  i robotników z czasu II wojny światowej.Oborniczanki powróciły do kraju  wraz z delegacją  Volksbundu udającą się na uroczystości do Wągrowca i do Miejsca Pamięci w Bukowcu. 

Podobne artykuły