Chodnik gotowy, droga poczeka

MANIEWO. Droga w Maniewie biegnąca od powiatówki w kierunku świetlicy powstała jeszcze w czasach, gdy poruszały się nią jedynie furmanki. Szczątki dawnego bruku nie ułatwiają przejazdu i coraz pilniejsze staje się jej utwardzenie. 

Tymczasem władze gminy zdecydowały dać pierwszeństwo biegnącemu wzdłuż tej drogi chodnikowi. Pytany przez nas o wybór priorytetu burmistrz Tomasz Szrama wyjaśnił, że zadecydowały w tym przypadku względy bezpieczeństwa. – Poruszające się tą nierówną drogą ciężkie pojazdy z drzewem powodowały niebezpieczne sytuacje, gdyż brak porządnego chodnika zmuszał pieszych, a w tym dzieci, do poruszania się także drogą i nie można było czekać na jakieś zdarzenie.
Burmistrz obiecał przebudowę także i drogi, lecz w innym terminie, bo w jego ocenie – skala potrzeb jest znacznie większa niżeli środki, jakie można na to przeznaczyć. 
 

Podobne artykuły